Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Výzva č. 8 a 9. 

Uzavřeno
Dotace na energetické úspory ve veřejné dopravě

Z dotačního titulu lze financovat:

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách). 

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

od 31. 5. 2023

příjem žádostí

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

na co lze čerpat

bude upřesněno

kolik může projekt získat

Obce, veřejnoprávní instituce, církve, státní podniky atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Výzva č. 8 a 9. 
Odesílání...