Evaluace a analýzy

Jsme předním poskytovatelem služeb v oblasti evaluací, přípravy, analýz a řízení rozvojových programů a strategií v Česku. Podíleli jsme se, nebo aktuálně pracujeme na přípravě a průběžném hodnocení většiny operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR. Vyhodnocujeme dopady ukončených programů a projektů. Našimi klienty v této oblasti jsou zejména orgány státní správy, kraje a města.

Co v oblasti evaluací a analýz nabízíme?

ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH EVALUAČNÍCH PROJEKTŮ

 • Zpracujeme komplexní nezávislé hodnocení strategií a programů zaměřené na celkové dopady i dílčí aspekty jejich realizace a řízení.
 • Navrhneme metodiku analýzy a nástroje hodnocení.
 • Formulujeme jednoznačné závěry založené na důkazech a prakticky uplatnitelná doporučení.

ANALÝZY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

 • Prověříme stávající procesy monitorování a hodnocení programu či organizace.
 • Navrhneme zpřesnění definovaných ukazatelů, nástrojů jejich sběru a metod vyhodnocování.
 • Vyškolíme pracovníky klienta.

SBĚR A ANALÝZA DAT

 • Vybereme ze širokého spektra metod pro sběr dat tu nejvhodnější (CATI, přímé dotazování…)
 • Zajistíme kvalitní sběr primárních i sekundárních dat, vždy podle potřeb analýzy.
 • Postaráme se o tom, aby získaná data byla reprezentativní a kvantifikovatelná.

REVIZE STRATEGIÍ, CÍLŮ A PLÁNŮ ORGANIZACE

 • Navrhneme opatření v podobě úpravy strategií.
 • Stanovíme konkrétní kroky a časový plán naplňování zvolených strategií.
 • Definujeme měřitelné a kvantifikované cíle.

Máte zájem o službu? Napište nám!

Odesílání...