Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

Dotace až 85 % na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik.

Uzavřeno
Dotace na inventarizaci a odstranění ekologických zátěží

Z dotačního titulu lze financovat:

Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.

Detailní seznam oprávněných žadatelů:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kontakt

Základní informace

do 30. 6. 2021

příjem žádostí

Průzkumné práce, analýzy rizik

na co lze čerpat

Kraje, obce, státní podniky, podnikatelské subjekty, NNO...

kdo může čerpat

až 85 %, max. 50 mil. EUR

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik.
Odesílání...