Energetická infrastruktura - Smart Grids

Dotace 50 % pro velké firmy na rozvoj či vznik smart grids - realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury.

Uzavřeno
Dotace: Energetická infrastruktura - Smart Grids

Z dotačního titulu lze financovat:

 • realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů:
  • pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace
  • pořízení SIM mobilního operátora
  • relé boxů pro řízení zátěže
  • implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
  • poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen přiložit k žádosti o podporu podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek

Výše podpory: 

Míra podpory je pro velké podniky stanovena na 50 % a dotace ne projekt bude poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do výše 1000 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 30. 4. 2023

příjem žádostí

realizace technologie inteligentního měření

na co lze čerpat

50 %, max. 1000 mil. Kč

kolik může projekt získat

velký podnik,

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 50 % pro velké firmy na rozvoj či vznik smart grids - realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury.
Odesílání...