Dotace Cestovní ruch

Dotace 50 % na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

Uzavřeno
Dotace MMR - cestovní ruch

Z dotačního titulu lze financovat:

Aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, vybavenost turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Konkrétně bude podporováno těchto 6 oblastí:

 1. Monitoring návštěvnosti (elektronické sčítače (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu).
 2. Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu (navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely, sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy expozic,...).
 3. Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky (odpočívadla a sociální zázemí pro běžkaře a cyklisty, nástupní místa a přístavy pro vodní turistiku, informačních panely na trasách).
 4. Úpravy lyžařských běžeckých tratí (zařízení určené na úpravu lyžařských běžeckých tras - skútr, rolba).
 5. Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech (autobusy, mikrobusy, ski/cyklobusy, přívěsy na kola/lyže, přívozy, udržitelná doprava).
 6. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu (vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, bezbariérové přístupy, sociální zázemí, doprovodná a sportovně - rekreační infrastruktura v kempech a tábořištích).

 

Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Žadateli mohou být:

 • územně samosprávné celky
 • mikroregiony
 • organizace destinačních managementů
 • geoparky
 • nestátní neziskové organizace
 • turistická informační centra
 • církve a náboženské společnosti
 • podnikatelské subjekty

 

Kontakt

Základní informace

do 17.12.2021

příjem žádostí

Aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

na co lze čerpat

Územně samosprávné celky, mikroregiony, geoparky, NNO...

kdo může čerpat

50 %, max. 10. mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 50 % na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.
Odesílání...