Dotační poradenství

Poradenství při přípravě žádosti o dotaci

Poskytujeme profesionální služby dotačního poradenství. Připravujeme žádosti o dotace pro firmy, státní správu, města a kraje. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s dotačními programy směřujícími k podpoře podnikání, vědy a výzkumu, infrastruktury či rozvoje měst a obcí. Naše služby pokrývají cyklus od nalezení vhodného dotačního programu po zpracování žádosti o dotaci.

Co v oblasti dotačního poradenství nabízíme?

Analýza možností čerpání

 • Budeme s Vámi konzultovat projektový záměr a pomůžeme Vám ho přesně definovat.
 • Identifikujeme dotační program vhodný pro Vás a Váš projekt.
 • Posoudíme, zda je možné pro Váš záměr získat dotaci a jaká je šance na úspěch.

Příprava žádosti o dotaci

 • Připravíme s Vámi kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu.
 • Při zpracování žádosti vždy maximalizujeme bodové hodnocení projektu.
 • Zajistíme zpracování žádosti v ISKP.

Podpora v průběhu schvalování projektu

 • Provedeme Vás celým procesem schvalování až k vydání Rozhodnutí.
 • Při formální kontrole komunikujeme s poskytovatelem dotace a zajišťujeme případná doplnění/vysvětlení.
 • Hlídáme termíny a lhůty pro splnění požadavků poskytovatele dotace.

Studie proveditelnosti a koordinace dalších příloh

 • Připravíme studii proveditelnosti, analýzu CBA, podnikatelský záměr či analýzu odpadů.
 • Zajistíme koordinaci dalších povinných příloh.

Reference z oblasti dotačního poradenství

Česká mincovna
Česká mincovna
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti

Máte zájem o službu? Napište nám!

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup