Potenciál

Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Dotace pro podnikatele: Potenciál

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilými výdaji jsou:

  • Budovy – novostavby a stavební úpravy (max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů), 
  • Stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV, 
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software) (max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů).

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikosti podniku,
  • Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-100 mil. Kč.
  • Minimální investice do dlouhodobého majetku činí 4 mil. Kč, v případě velkých podniků činí 10 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 26.8.2021

příjem žádostí

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

na co lze čerpat

malý, střední a velký podnik

kdo může čerpat

50 %, až 100 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Odesílání...