Dotační management

Asistence v průběhu realizace projektu

Zajišťujeme odborný dohled nad průběhem, harmonogramem a rozpočtem realizovaného projektu. Poskytujeme profesionální služby dotačního managementu, což zahrnuje zpracování etapových zpráv, žádostí o platbu, informací o pokroku, a dalších povinných příloh a to ve fázi realizace, tak i následné udržitelnosti projektu.

Co v oblasti dotačního managementu nabízíme?

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • Zajistíme pro Vás plnou podporu projektového řízení podle speciálně navržené metodiky, včetně řízení rizik a zpracování pravidelných výkazů.
 • Budeme za Vás koordinovat subdodavatele a v případě potřeby komunikovat se zákazníky.
 • Zajistíme dohled nad realizací projektu včetně splnění všech definovaných parametrů a cílů.

DODRŽENÍ TERMÍNŮ A POVINNOSTÍ

 • Informujeme Vás o povinnostech souvisejících s povinnou publicitou.
 • Odsouhlasíme návrhy v souladu s aktuálními požadavky dotačního titulu.
 • Zkontrolujeme správnost uvedených informací ve všech dokumentech, dokladech i webových stránkách.
 • Sledujeme aktualizace a změny pravidel a příruček dotačních programů.

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 • Zajistíme připravenost Vašeho projektu při kontrolách a auditech.
 • Zkontrolujeme plnění závazných ukazatelů projektu.
 • Zpracujeme zprávu o udržitelnosti.
 • Pomůžeme Vám s přípravou návazných projektů.

PRÁVNÍ KONZULTACE

 • Zajistíme kvalitní právní konzultaci a stanoviska včetně kontroly uzavíraných smluv s dodavateli.
 • Zajistíme průběžné ad hoc konzultace a doporučení.
 • Pomůžeme vám s řešením problémů vzniklých v průběhu realizace projektu.
 • Zajistíme projednání a schválení změn u poskytovatele dotace.

Město Písek
Město Písek
Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Česká mincovna
Česká mincovna
Blanář Nábytek
Blanář Nábytek

Máte zájem o službu? Napište nám!

Odesílání...