Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Otevřený
Dotace - Obnovitelné zdroje pro veřejné budovy

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Výzva bude cílit na využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomas
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
  • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Výše podpory:

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření.

Aktuálně nejsou jednotkové náklady pro tuto výzvu stanoveny.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce, městské části hlavního města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 31.5.2023

příjem žádostí

výměna zdroje vytápění, instalace fotovoltaiky...

na co lze čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

obce, mč, výzkumné organizace atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
Odesílání...