Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.

Uzavřeno
Dotace - Obnovitelné zdroje pro veřejné budovy

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Komplexní projekty - podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.  

Výše podpory:

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření.

Aktuálně nejsou jednotkové náklady pro tuto výzvu stanoveny.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce, městské části hlavního města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy), dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu
  • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
  • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
  • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 1.3.2023

příjem žádostí

revitalizace budov veřejného sektoru

na co lze čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

obce, mč, výzkumné organizace atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.
Odesílání...