Dotace ENERG ETS: Modernizace zdrojů - Malé projekty

Dotace až 80 % na modernizaci zařízení na výrobu energie, realizaci vodíkových aplikací či například zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií.

Uzavřeno
Dotace: ENERG ETS modernizace zdrojů

Z dotačního titulu lze financovat:

Snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie.

Mezi prioritní projekty se řadí:

  • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie - na obnovitelné zdroje energie, na OZE, na elektrickou energii z OZE, na energii odpadního tepla.
  • Rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET.

V rámci prioritních projektů bude možné podpořit:

  • Vodíkové aplikace
  • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Způsobilými výdaji jsou:

Způsobilými výdaji jsou takové výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30–80 % (vždy dle typu žadatele, velikosti podniku a regionu). Výše podpory může být max. 15 mil. EUR. 

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kontakt

Základní informace

do 31. 1. 2022

příjem žádostí

modernizaci zdrojů energie

na co lze čerpat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území Česka

kdo může čerpat

až 80 %, max. 15 mil. EUR

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % na modernizaci zařízení na výrobu energie, realizaci vodíkových aplikací či například zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií.
Odesílání...