Dotace na úsporu vody v průmyslu

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.

Uzavřeno
Dotace - úspora vody v průmyslu

Z dotačního titulu lze financovat:

  • úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
  • úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
  • úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
  • úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek 
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku
  • Stavební práce a dodávky jsou způsobilé pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření

Výše podpory: 

Předpokládaná míra podpory je stanovena na 40 % bez ohledu na velikost žadatele. Předpokládaná výše podpory je stanovena v rozsahu 1-25 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

Do 30. 9. 2022

příjem žádostí

úspora spotřeby v rámci hospodaření podniku

na co lze čerpat

40 %, až 25 mil. Kč

kolik může projekt získat

Malé, střední a velké podniky

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.
Odesílání...