Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).

Uzavřeno
Dotace - Podpora operačních skupin a projektů EIP

Lze financovat:

Intervence bude zavedena ve třech záměrech:

 • inovace spojená s investicí (zejména inovace v technologiích)
 • inovace bez investice (např. inovace organizační a změny technologických postupů) a to v zemědělství/potravinářství.
 • Inovace  lesnictví - pouze inovace bez investice

V oblasti lesního hospodářství se bude jednat o projekty zadávané držiteli lesa výzkumným organizacím, které budou zavádět inovativní postupy na místních specifických podmínkách hospodaření. Podpořeny budou například inovativní způsoby zalesňování dřevinami, které na daných stanovištích pro uspokojivě odrůstání vyžadují speciální postupy, o inovativní ochranu výsadby před škodami zvěří, využití klestu po kalamitní těžbě v rámci managementu živin pro novou výsadbu, změny druhové skladby břehových porostů, provenienční pokus se zamýšlenou dřevinou na kalamitní holině a další.

Budou podporovány projekty, které představují inovativní řešení, spadající svým zaměřením do vybraných specifických cílů a vedou k naplňování i obecných cílů SZP, přičemž důraz bude kladen na oblast změnu klimatu a životního prostředí.

Důležitým aspektem při ustavení a další práci operačních skupin budou hrát brokeři/poradci a další aktivity v rámci služeb pro podporu inovací. Preferovány budou operační skupiny, kde alespoň jedním ze členů bude poradce/broker a tam, kde je to relevantní, výzkumná instituce.

Projekt musí být založen na interaktivním inovačním modelu. Každá operační skupina vypracuje plán inovativního projektu, který bude rozvíjen a prováděn v souladu s interaktivním inovačním modelem tj.: rozvoj inovativních řešení, která jsou zaměřena na potřeby zemědělců, potravinářů či lesníků, propojováním partnerů/členů operační skupiny se vzájemně se doplňujícími znalostmi, kteří se budou všichni podílet na spolurozhodování a spoluvytváření po celou dobu trvání projektu.

Podmínky způsobilosti:

 • operační skupina je složena minimálně ze dvou členů operační skupiny
 • minimálně jeden člen je zástupce z podnikatelského sektoru
 • beneficienty/ členy operační skupiny jsou podnikatelské subjekty v odvětví zemědělství a potravinářství, lesnictví a zástupci vědecko-výzkumného sektoru a další aktéři venkova
 • projekt přispívá alespoň k jednomu ze specifický cílů SZP
 • projekt šíří své plány a výsledky prostřednictvím sítě SZP na národní i evropské úrovni

Výše podpory: 

 1. Inovace je spojená s investicí (navržená míra podpory je 100 % na výdaje související s předmětem projektu, včetně nákladů na spolupráci a na přípravu projektu, na investice je 65%, v případě neproduktivních investic může podpora dosáhnout až 100 %).

 2. Inovace bez investice (např. nové metodické postupy nebo změny principů hospodaření, restrukturalizace farem, PR a marketing, sociální inovace jako např. kolektivní akce - např. společné zpracování/odbyt, organizační inovace). Navržená míra podpory je 100 %.

 3. Inovace v lesnictví (bez investice). Navržená míra podpory je 100 %.

Žadatel:

 • Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, výrobce potravin, výzkumné organizace, a další právnické nebo fyzické osoby (brokeři - poradci a další aktéři rozvoje venkova, držitelé lesa), které budou členy tzv. operační skupiny.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

Do 12. 9. 2023

příjem žádostí

65-100 %, MAX. 30 MIL. KČ

kolik může projekt získat

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).
Odesílání...