Inovační poptávka veřejného sektoru

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.

Uzavřeno
Dotace Praha: Stimulace inovační poptávky veřejného sektoru

Z dotačního titulu lze financovat:

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.

Inovační partnerství představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

Inovační partnerství umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné (kdy je jeho dostupnost podmíněna dalším výzkumem a vývojem).

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území hl. m. Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 26. 5. 2021

příjem žádostí

Veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství

na co lze čerpat

Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

kdo může čerpat

85-90 %, max. 80 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.
Odesílání...