Nálož dotací z OP Životní prostředí

10.08.2022

Na srpen a září jsou plánovány nové dotace nejen pro obce, města, kraje a příspěvkové organizace v oblasti ochrany životního prostředí. Zjistěte více.

Nové dotace OP Životní prostředí

Během srpna a září bude vyhlášena celá řada nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí. Výzvy cílí na pestrou škálu aktivit i příjemců.

Jsou mimo jiné připraveny dotace na rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie, zavádění dotřiďovacích systémů, rekultivace starých skládek, výstavbu sběrných dvorů či pořízení domácích kompostérů.

O dotace budou moci žádat obce, města, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy či například příspěvkové organizace.

Jaké výzvy jsou plánovány?

Udržitelné nakládání s odpady

 • Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz.

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 

 • Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

 • Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

 • Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

 • Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů

Znečištění ovzduší

 • Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Odstranění rizik kontaminace

 • Dotace na rekultivace starých skládek

Sběrné dvory

 • Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr

RE-USE centra

 • Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů

Kompostéry

 • Dotace 70 % na pořízení domácích kompostérů a komunitní kompostování

Kontakt

Odesílání...