RE-USE centra

Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.

Otevřený
Dotace re-use centra

Z dotačního titulu lze financovat:

  • projekty zaměřené na vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod.., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Na těchto místech je pověřený personál převezme, případně opraví či upraví, a předá k dalšímu využití
  • součástí projektu může být i edukační a osvětová činnost směřovaná k veřejnosti

Projekty lze kombinovat s projekty předcházení vzniku odpadů (kompostéry, vratné nádobí a obaly, oddělený sběr a svoz odpadu a sběrné dvory)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci,
  • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, sušičky); software apod.,
  • pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky (jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené primárně k jiným činnostem),
  • výdaje na edukační a osvětovou činnost do výše 5 % z celkových přímých realizačních výdajů
  • nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových přímých realizačních nákladů.

Výše podpory:

Míra podpory je 85 %. Výše podpory je omezena na min. 500 000 Kč bez DPH a max. míra podpory je bez omezení.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • Obce a města, svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy
  • Veřejnoprávní subjekty, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
  • Společnosti a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 31. 12. 2023

příjem žádostí

Budování re-use center

na co lze čerpat

85 %, min. 500 tis. Kč

kolik může projekt získat

obce, města, kraje, spolky atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.
Odesílání...