Dotace - OP Životního prostředí

Přehled evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí. Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Otevřený
Do 01. 05. 2023
Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Otevřený
Do 01. 05. 2023
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Otevřený
Do 01. 05. 2023
Třídění, recyklace a jiné využití odpadů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.

Otevřený
Do 01. 05. 2023
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů.

Otevřený
Do 01. 07. 2023
Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Otevřený
Do 01. 07. 2023
Odstranění rizik kontaminace

Dotace na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivaci starých skládek.

Otevřený
Do 01. 07. 2023
Předcházení vzniku komunálních odpadů

Dotace až 100 % pro potravinové banky na vybudování či rozšíření jejich infrastruktury.

Otevřený
Do 30. 11. 2022
Odesílání...