Dotace - OP Životního prostředí

Přehled evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí. Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Výzva č. 8 a 9. 

Otevřený
Do 31. 05. 2023
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.

Otevřený
Do 01. 03. 2024
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Výzva č. 12.

Otevřený
Do 31. 07. 2023
Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.

Otevřený
Do 31. 07. 2023
Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz. Výzva č. 4.

Otevřený
Do 30. 06. 2023
Preventivní opatření proti povodním a suchu

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu. Výzva č. 22.

Otevřený
Do 28. 04. 2023
Obnova svahových nestabilit

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.

Otevřený
Do 31. 05. 2023
Odesílání...