Sběrné dvory

Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 

Otevřený
Dotace na sběrné dvory

Z dotačního titulu lze financovat:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů
 • zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr)
 • zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven

Projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci - nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby atd.
 • u projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby.
 • u projektů sběrných dvorů a systému odděleného sběru odpadů lze pořídit i technologie, které zjednodušují přepravu odpadů (např. lis), nikoliv nakládací a manipulační techniku.
 • mezi způsobilé výdaje projektů patří rovněž pořízení SMART prvků (IT vybavení, čipy, čtečky, digitální prvky, software související s provozem apod.)
 • u projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou techniku, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s adekvátním počtem sběrných nádob
 • pro podrobně zpracované projekty systému pytlového sběru lze pořídit svozový prostředek bez nádob (jednorázové pytle jsou nezpůsobilým výdajem)
 • nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
 • jako svozovou techniku lze podpořit pouze vozidla specificky upravená pro svoz separovaného odpadu (např. vozidla se speciální hydraulickou rukou s hákem pro manipulaci s kontejnery, či vozidla s úpravou pro natahování maloobjemových kontejnerů atd.)

Výše podpory:

Míra podpory může být až 85 % a až 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku. Výše podpory omezena na min. 500 000 Kč a max. míra podpory je bez omezení.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce a města, svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

do 31. 12. 2023

příjem žádostí

výstavba a modernizace sběrných dvorů atp.

na co lze čerpat

až 85 %, min. 500 tis. Kč

kolik může projekt získat

obce, města, kraje, VŠ...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 
Odesílání...