Dotace na oběhové hospodářství z OP ŽP

24.10.2022

Využijte aktuální dotace na rozvoj oběhového hospodářství.

Dotace OP ŽP: Oběhové hospodářství

Aktuálně probíhá příjem ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí, které směřují k rozvoji oběhového hospodářství. Ke konci roku je připraveno vyhlášení ještě další výzvy. Dotační tituly směřují k podpoře rozličných aktivit i aktérů.

PODPORA TŘÍDÍCÍCH A DOTŘIĎOVACÍCH SYSTÉMŮ

 • Dotace na pořízení technologií třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění
 • Výše podpory: až 70 %, min. 500 tis. Kč
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2022
 • Více o výzvě.

UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Dotace na sběrné dvory, systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů. Při splnění stanovených podmínek, může být součástí i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů
 • Výše podpory: až 85 %, min. 500 tis. Kč
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023
 • Více o výzvě.

PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

 • Dotace na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. 
 • Výše podpory: až 85 %, bude upřesněno po vyhlášení výzvy
 • Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2022
 • Příjem žádostí: 21. 12. 2022-31. 12. 2023
 • Více o výzvě.

 

Chtěli byste se o výzvách v oblasti oběhového hospodářství dozvědět více? Přihlaste se na bezplatný webinář, který se bude věnovat nejen výzvám z Operačního programu Životní prostředí, ale i řadě dalších.

Kontakt

Odesílání...