Case Study

Rekonstrukce a přístavba výrobní haly obráběcí dílny a předmontáže nábytku

Předmětem projektu bylo provedení komplexní rekonstrukce a přístavby stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je v současnosti využíván na výrobu nábytku. Firma BLANÁŘ NÁBYTEK se specializuje na výrobu dřevěného a čalouněného nábytku a další doplňkový sortiment v oblasti nábytkového interiéru.

Blanář nábytek

2008-2011

Rok realizace

Podnikání a inovace

Operační program

109 657 035 Kč

výše investice

43 862 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován ve třech navazujících etapách, tak aby mohla být v jednotlivých částech výrobní haly zahájena co nejdříve samostatná výroba. Zprvu došlo k rekonstrukci budovy prvního skladu a přístavbě budovy k tomu to skladu. Tyto dvě fáze proběhly v období 2008-2010. Finální etapou byla rekonstrukce budovy druhého skladu. Tato druhá etapa proběhla v roce 2011.

Důvody realizace

Žadatel nebyl schopen reagovat na rostoucí poptávku odběratelů po výrobcích společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK. Realizace projektu mu umožnila zvýšit kapacitu a efektivitu celého výrobního procesu. Přispěla též k zahájení výroby nových výrobků, které do té doby nebyl schopen žadatel ve stávajících prostorách vyrábět. Využití nových materiálů a výrobních postupů je šetrnější k životnímu prostředí a posiluje konkurenceschopnost žadatele na trhu.

Výstupy projektu

Došlo k rekonstrukci nevhodně využívaných nemovitostí v rámci stávajícího výrobního areálu a byla rozšířena výrobní plocha o přibližně 5 tisíc metrů čtverečních. Komplexní rekonstrukce a přístavba dala za vznik samostatnému výrobnímu objektu, ve kterém je umístěna obráběcí a montážní dílna. Kapacita obráběcí a montážní dílny vzrostla o celých 20 %.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení kapacity a efektivity výrobního procesu
02
Zahájení výroby nových výrobků
03
Zvýšení teplených a technických vlastností celého objektu
04
Posílení konkurenceschopnosti
05
Snížení energetické náročnosti budovy
06
Zjednodušení logistiky v areálu
07
Kvalitnější pracovní prostředí zaměstnanců

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 měla v projektu důležitou roli. S BLANÁŘ NÁBYTEK spolupracovala při nastavení projektového záměru. Společnost zajistila kompletní přípravu žádosti o dotaci, podnikatelského záměru a provedla finanční analýzu projektu. Dále měla Naviga 4 na starosti koordinaci sběru povinných příloh a zajištění výběrového řízení na dodavatele. Nesmíme zapomenout ani na administraci projektu v průběhu realizace i v období udržitelnost.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Město Písek
Město Písek
Národní technická knihovna
Národní technická knihovna
ZOO Praha
ZOO Praha
Fyziologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR