Case Study

Funkční design v barvách

Cílem projektu je poskytnout nový produkt a službu pro architekty, designéry a kreativce. Jde o představení unikátního řešení barevného 3D tisku a jeho aplikace pro návrhy, prototypování a funkční výrobky.

Reference logo

2018-2019

Rok realizace

PPR – Pražský voucher na kreativní služby

Operační program

498 000 Kč

výše investice

423 300 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Poptávané služby zajišťuje vybraný dodavatel, resp. jeho pracovníci, kterým je společnost Kreatorium. Za společnost 3Dees je hlavním garantem činností a spolupráce s externím dodavatelem jednatel společnosti, který zodpovídá za akceptaci výstupů, zpracování podkladů a nezbytných vstupů pro dodavatele kreativní služeb.

Důvody realizace

Propagace a vysoká kvalita prezentačních nástrojů je stále důležitější pro zaujetí potenciálních zákazníků. Společnost 3Dees si nicméně byla vědoma několika slabých stránek v oblasti vlastní propagace, což byla jedna z hlavních motivací pro podání žádosti o Pražský voucher. Konkrétně se jednalo o potřebu nové webové prezentace v návaznosti na novou službu a řešení barevného 3D tisku, nedostatečný online marketing a prezentace na sociálních sítích, omezené možnosti oslovování potenciálních zákazníků z řad odborné veřejnosti, a v neposlední řadě nedostatečné a nevyhovující řešení nástrojů pro prezentaci na akcích typu veletrhy a výstavy.

Nedostatky omezovaly firmu především v možnostech optimalizace marketingových kampaní, otevírání vhodných obchodních kanálů. Společnost nabízí velmi kvalitní a unikátní produkt, o který je na trhu zájem, a právě v současné době nedostatečné řešení a rozvinutí marketingu a designu omezuje možnosti účinné a cílené komunikace vůči cílovým zákazníkům či obchodním partnerům.

Potřeba realizace projektu byla posílena také tím, že společnost přicházela na trh s novým unikátním řešením barevného 3D tisku a jeho aplikace pro návrhy, prototypování a funkční výrobky. Pro tuto novou oblast potřebovala zajistit kvalitní prezentaci a propagaci.

Výstupy projektu

Hlavní náplní projektu je zvýšení informovanosti o aktivitách centra 3D tisku 3Dees Industries. Bude propagován nový produkt a služba pro cílovou skupinu architektů, designérů a kreativců. V rámci projektu budou pořízeny následující kreativní služby:

 

  • nová webové prezentace, která bude o nové službě a řešení informovat cílové skupiny

  • propagace nové služby a řešení na internetu a v sociálních médiích a pomocí direct mailingu

  • další osvěta oslovených zájemců prostřednictvím odborných webinářů

  • prezentace nové služby a řešení pomocí mobilní prezentace na veletrhy a výstavy

Hlavní přínosy projektu

01
Rozšíření spektra nabízených činností a výstupů
02
Upevnění pozice na trhu
03
Zvýšení obchodní aktivity
04
Rozvoj know-how v oblasti kreativity
05
Zvýšení objemu tržeb a růst konkurenceschopnosti firmy

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na přípravě projektového záměru. Společnost zajistila přípravu žádosti o dotaci a provedla i finanční analýzu projektu. Dále má nestarosti také administraci projektu v období realizace a udržitelnosti.

 

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Odesílání...