Case Study

Modernizace výroby razidel

Předmětem projektu bylo pořízení špičkové technologie pro výrobu razidel. Razidla slouží jako výrobní nástroj při výrobě finálních produktů společnosti – mincí a medailí. V rámci projektu byla pořízena kalící pec, bruska pro CNC gravírování a automatizované skladovací zařízení.

Reference logo

2010-2011

Rok realizace

Program rozvoj

Operační program

6 000 000 Kč

výše investice

3 000 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl koncipován jako jedno etapový. Byl zahájen v prosinci 2010 vyhlášením výběrových řízení na dodavatele. Výběrové řízení bylo ukončeno v únoru 2011 podpisem smlouvy s dodavateli.

Důvody realizace

Významným důvodem pro nákup nové techniky byla nutnost kalení mincovních razidel ve vlastních, režimově zabezpečených prostorách. V případě výpadku staré pece, která průběžně vykazuje vysokou poruchovost, by bylo nutno kalení řešit subdodavatelsky, což je termínově a režimově neúnosné a finančně nákladné. Nová technologie umožňuje kvalitativní posun při výrobě razidel, neboť technologie výroby již nevyužívá olejovou lázeň, ale tvrzení probíhá při vyšších teplotách ve vakuu bez nutnosti použití následného povrchového čištění. Takto vyrobené razidlo se vyznačuje delší životností a umožňuje i výrobu pamětních mincí s komplikovanější grafikou a v tzv. proof kvalitě.

Výstupy projektu

Cílem projektu bylo pořízení brusky nástrojů, jejíž technické parametry zaručí přesné gravírování medailové plastiky s minimálním podílem ruční rytecké práce. V rámci projektu byly zakoupeny 3 různé technologie, které jsou žadatelem využívány ve výrobě a přispějí k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti České mincovny a.s. na trhu střední Evropy. Konkrétně byly zakoupeny tyto technologie: kalící pec, bruska pro CNC gravírování, automatizované skladovací zařízení. Technologie pořizované v rámci projektu se ve svém oboru řadí mezi špičku. Díky vysokým užitným parametrům a specifickému určení je technologie v rámci České republiky a středoevropského prostoru ojedinělá.

Hlavní přínosy projektu

01
Rozšíření produkce
02
Zefektivnění a zrychlení výroby
03
Zlepšení logistiky fungování výroby
04
Snížení energetické náročnosti výroby
05
Zvýšení soběstačnosti společnosti
06
Zlepšení ekologických parametrů výroby

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 zajistila pro Českou mincovnu nastavení projektového záměru. Zpracovala podnikatelský záměr, žádost o dotaci, finanční analýzu. Jako u většiny projektů, koordinovala i sběr příloh. Zajistila kompletní výběrové řízení i administraci projektu v průběhu realizace a udržitelnosti.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
3Dees Industries
3Dees Industries
Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Odesílání...