Case Study

Instalace zařízení na výrobu technologické páry

Projekt se zaměřoval na instalaci zařízení na výrobu technologické páry ve firmě produkující řezané bramborové výrobky. Cílem bylo snížit náklady na výrobu a zvýšit její efektivitu.

Reference logo

2015-2017

Rok realizace

Program rozvoje venkova

Operační program

12 500 000 Kč

výše investice

5 000 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován bez větších obtíží v letech 2015-2017. Firma připravila kvalitní rozpočet, kdy všechny položky byly opodstatněné a jasně odůvodněné. Problém nebyl ani s přikládáním příloh, které se u Programu rozvoje venkova dokládají v několika fázích (při podání žádosti, po podání žádosti a při podpisu dohody o financování). 

Důvody realizace

Společnost Friall žádala o dotaci ve výzvě podporující zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podat vlastní projekt se firma rozhodla zejména z toho důvodu, že chtěla zvýšit efektivitu výroby a snížit náklady na výrobu technologické páry. Před realizací projektu se v podniku používala pára vlastní výroby, a ta byla doplňována párou z externího zdroje. Externí zdroj dodával páru, která ale nedosahovala potřebných parametrů nutných k samotné výrobě. Pára se využívala na lince na řezané bramborové výrobky pro parní loupání, předehřívání, soustavu blanšerů, sušící tunel a pečící tunel.

Výstupy projektu

Hlavním výsledkem projektu je instalace moderního zařízení na výrobu technologické páry. Pořízení nového kotle zajistilo dostatečné množství páry v potřebných parametrech. V rámci projektu došlo k výměně parní technologie za novou o vyšším výkonu a pracovním tlaku pro výrobu páry na zpracování brambor. Hlavní výrobní program, kde se nová technologie využívá, tvoří řezané výrobky z brambor. Jedná se o produkty jako jsou hranolky, vlnky, plátky a americké brambory. Další výrobní proces tvoří výroba tvarovaných výrobků – krokety, rösti, bramboráky apod. Nový středotlaký parní kotel s plynovým hořákem obsahuje napájecí modul včetně dvou čerpadel, chemickou úpravu vody a zařízení pro automatické řízení. Sjednocením tlaku došlo ke zvýšení účinnosti zdroje páry. Pára se využívá také na ohřev teplé technologické vody pro doplňování náplně zařízení v průběhu výrobního cyklu a pro sanitaci výrobních linek.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení efektivity výroby
02
Snížení nákladů na výrobu technologické páry
03
Posílení konkurenceschopnosti
04
Modernizace výroby

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na přípravě projektového záměru a zajistila přípravu žádosti o dotaci.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
3Dees Industries
3Dees Industries
Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Odesílání...