Case Study

Rekonstrukce a přístavba výrobny nábytku

Předmětem projektu bylo provedení komplexní rekonstrukce a přístavby stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je v současnosti využíván na výrobu nábytku. Firma BLANÁŘ NÁBYTEK se specializuje na výrobu dřevěného a čalouněného nábytku a další doplňkový sortiment v oblasti nábytkového interiéru.

Reference logo

2008-2011

Rok realizace

Podnikání a inovace

Operační program

109 657 035 Kč

výše investice

43 862 000 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt byl realizován ve třech navazujících etapách, tak aby mohla být v jednotlivých částech výrobní haly zahájena co nejdříve samostatná výroba. Zprvu došlo k rekonstrukci budovy prvního skladu a přístavbě budovy k tomu to skladu. Tyto dvě fáze proběhly v období 2008-2010. Finální etapou byla rekonstrukce budovy druhého skladu. Tato druhá etapa proběhla v roce 2011.

Důvody realizace

Žadatel nebyl schopen reagovat na rostoucí poptávku odběratelů po výrobcích společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK. Realizace projektu mu umožnila zvýšit kapacitu a efektivitu celého výrobního procesu. Přispěla též k zahájení výroby nových výrobků, které do té doby nebyl schopen žadatel ve stávajících prostorách vyrábět. Využití nových materiálů a výrobních postupů je šetrnější k životnímu prostředí a posiluje konkurenceschopnost žadatele na trhu.

Výstupy projektu

Došlo k rekonstrukci nevhodně využívaných nemovitostí v rámci stávajícího výrobního areálu a byla rozšířena výrobní plocha o přibližně 5 tisíc metrů čtverečních. Komplexní rekonstrukce a přístavba dala za vznik samostatnému výrobnímu objektu, ve kterém je umístěna obráběcí a montážní dílna. Kapacita obráběcí a montážní dílny vzrostla o celých 20 %.

Hlavní přínosy projektu

01
Zvýšení kapacity a efektivity výrobního procesu
02
Zahájení výroby nových výrobků
03
Zvýšení teplených a technických vlastností celého objektu
04
Posílení konkurenceschopnosti
05
Snížení energetické náročnosti budovy
06
Zjednodušení logistiky v areálu
07
Kvalitnější pracovní prostředí zaměstnanců

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 měla v projektu důležitou roli. S BLANÁŘ NÁBYTEK spolupracovala při nastavení projektového záměru. Společnost zajistila kompletní přípravu žádosti o dotaci, podnikatelského záměru a provedla finanční analýzu projektu. Dále měla Naviga 4 na starosti koordinaci sběru povinných příloh a zajištění výběrového řízení na dodavatele. Nesmíme zapomenout ani na administraci projektu v průběhu realizace i v období udržitelnost.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Česká mincovna
Česká mincovna
3Dees Industries
3Dees Industries
Obec Pochvalov
Obec Pochvalov
Odesílání...