Case Study

Modernizace azylového domu Skloněná

Projekt je zaměřen na modernizaci objektu Azylového domu pro muže v ulici Skloněná, kde díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Cílem projektu je tedy funkční a bezpečné prostředí pro efektivní poskytování sociální služby azylového domu.

Reference logo

2018-2020

Rok realizace

Praha – Pól růstu ČR

Operační program

21 633 499 Kč

výše investice

10 816 749 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Projekt bude realizován ve třech fázích. Předinvestiční fáze zahrnuje například definování potřebnosti a rozsahu projektu, výběr vhodného řešení či sestavení projektového týmu. Investiční fáze je tvořena dvěma etapami. V rámci první etapy bude realizováno zadávací řízení na výběr zhotovitele (8 měsíců) a druhou etapou budou vlastní stavební práce (12 měsíců). Provozní fáze zahrnuje provozování a údržbu azylového domu a zajištění publicity projektu.

Důvody realizace

Projekt je realizován z důvodu nevyhovujícího stavu objektu Azylového domu Skloněná. Již delší dobu zde docházelo k neustálým výpadkům elektřiny a k jejímu probíjení. I přes výměnu jističů se situace nevyřešila a z hlediska bezpečnosti byla velice problematická. Další zásadní stavební úpravu potřebovaly i rozvody vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod. Zastaralá a poškozená sanitární keramika na WC a v koupelnách zároveň nesplňovala parametry bezbariérovosti. V azylovém domě se před zahájením projektu nacházelo pouze jedno bezbariérové zařízení. Objekt tedy vykazoval mnoho rozličných nedostatků způsobených zastaralým původním technickým zařízením, ale i opotřebením současného vybavení.

Výstupy projektu

Dojde ke kompletní výměně elektroinstalace a rozvodných skříní, včetně odstranění dalších zjištěných závad. Proběhne výměna rozvodů vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu. Vytvořeno bude další bezbariérové sociální zařízení, stávající koupelny a WC budou zmodernizovány, do pokojů bez koupelen budou doplněny umyvadla a do všech místností bude přidáno odvětrávání. Dále budou do ubytovacích jednotek uživatelů instalovány nové žaluzie či rolety, upraveny a rozšířeny budou slaboproudé rozvody elektra. Kuchyně projdou modernizací, a to například i včetně výměny a doplnění kuchyňských spotřebičů. Pro snížení hluku, zvýšení odolnosti proti nárazům a celkové hygieny, budou vyměněny podlahy na chodbách a ubytovacích jednotkách uživatelů. Další opravy budou zahrnovat výměny poškozených dveří, položení nových podlah v kancelářích či celkovou opravu omítek a výmalbu po provedení stavebních úprav.

Hlavní přínosy projektu

01
Snížení počtu potřebných oprav, které omezují užívání služby
02
Zvýšení bezpečnosti prostor Azylového domu Skloněná
03
Zvýšení kvality ubytování pro mobilní i imobilní uživatele služby

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se zapojila do přípravné fáze projektu tím, co umí nejlépe, tj. připravila žádost o podporu, koordinovala sběr všech nezbytných příloh a vypracovala studii proveditelnosti podle požadavků program OP Praha pól růstu.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...