Case Study

Vybavení poslucháren MFF UK

Projekt se zaměřuje na inovaci výuky fyziky, matematiky a informatiky na Matematickofyzikální fakultě UK, která je nutná pro udržení vysoké kvality vzdělávání. Inovace výuky zahrnuje i inovaci vybavení poslucháren moderní audiovizuální technikou, včetně kamerového systému pro nahrávání přednášek.

Reference logo

2017-2019

Rok realizace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program

47 642 654 Kč

výše investice

45 260 522 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

V rámci projektu probíhají dvě klíčové aktivity:

  1. Řízení projektu – realizační a administrativní tým je řízen vedoucím projektu, který je klíčovou postavou pro úspěšný průběh celého projektu. V rámci řízení projektu probíhají pravidelné i ad hoc porady administrativního týmu s Odborným vedoucím projektu.
  2. Infrastrukturní zajištění výuky – vybavení poslucháren MFF UK – tato aktivita zahrnuje přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele jednotlivých požadovaných zařízení, realizaci plnění ze strany dodavatele a uvedení pořízeného vybavení poslucháren do praxe.

Důvody realizace

Hlavním problémem, který projekt řeší, je zastaralé technické vybavení poslucháren na Matematickofyzikální fakultě. Současné projektorové vybavení je již velmi zastaralé. Z velké části bylo pořízeno před více než deseti lety a je celé založeno na analogovém signálu. Audiovybavení je dnes pouze v několika největších posluchárnách, a i tam je zastaralé a čistě analogové. Jinde audiovybavení zcela chybí. Hlavní příčinou zastaralosti současného vybavení poslucháren a učeben na MFF UK je rychlý vývoj v oblasti informačních technologií, který klade značné nároky na častou obměnu či modernizaci techniky. Stávající zařízení rovněž neumožňuje vzájemnou kompatibilitu s mobilními IT zařízeními (tablety, smartphony, notebooky), které v učebnách využívají přednášející i studenti. V neposlední řadě pak není v současné chvíli možné pořizovat kvalitní videonahrávky přednášek pro účely jejích sdílení dalšími studenty.

Výstupy projektu

Projekt zabezpečí modernizaci a rozšíření výukových možností všech učeben MFF UK tak, aby umožnily práci s moderní prezentační technikou, zejména s využitím digitálního signálu. Současně plánované vybavení umožní digitální záznam přednášek, seminářů, popř. konferencí a jejich následnou prezentaci na vybraných www stránkách fakulty. V plánu je pořídit:

  1. Vybavení minimálně 10 velkých poslucháren (kapacita přes 50 posluchačů)
  2. Vybavení 7 středních poslucháren (kapacita 30–50 posluchačů)
  3. Vybavení minimálně 50 malých poslucháren (kapacita do 30 posluchačů)
  4. Vybavení virtuální a paralelní laboratoře pro výuku informatiky na MFF UK (2 laboratoře)

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 pro Matematicko-fyzikální fakultu připravila žádost o podporu. Dále zajišťovala sběr a kompletaci povinných příloh žádosti. V neposlední řadě měla na starosti kontrolu podkladů a jejich úpravy s ohledem na požadavky dotačního titulu.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...