Case Study

Zavádění energeticky úsporných opatření

Projekt je zaměřen na provedení energeticky úsporných opatření na památkově chráněné budově Ministerstva zdravotnictví v Praze. V rámci projektu dojde k zateplení částí budovy, k výměně části osvětlení, k výměně i repasi vybraných oken a k výměně tepelného zdroje.

Reference logo

2019-2020

Rok realizace

OP ŽP Nová zelená úsporám

Operační program

87 325 256 Kč

výše investice

81 563 178 Kč

Získaná dotace

Průběh realizace

Nejdříve budou provedena výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace pro jednotlivá opatření. Následně dojde k realizaci vlastních energeticky úsporných opatření. V rámci zateplení budovy budou probíhat i stavební práce. Samozřejmě bude zajištěna také povinná publicita projektu.

Důvody realizace

Klíčovým důvodem pro realizaci projektu byl fakt, že některé stavební konstrukce budovy (jako obvodový plášť, podlahy a střechy) Ministerstva zdravotnictví přestaly z hlediska požadavků na tepelnou ochranu odpovídat aktuálním nárokům na tepelně-izolační vlastnosti a naplňovat požadavky platných norem.

Jelikož se jedná o památkovou budovu, návrh energeticky úsporných opatření musí zahrnovat určitá specifika. Při výměně oken musí dojít například k zachování tvaru a typu oken, které jsou jedinečné. Jejich adekvátní náhrada je díky tomu poměrně drahá – financování oprav díky evropským dotací proto bylo v podstatě nevyhnutelné.

Výstupy projektu

  • Zateplení částí budovy (kanceláře, půda)
  • Výměna části osvětlení za úsporné LED svítidla
  • Výměna a repase vybraných oken
  • Výměna tepelných zdrojů (tří kotlů)

Hlavní přínosy projektu

01
Úspora energie
02
Snížení emisí CO2
03
Snížení nákladů na energii

Jaká byla role Naviga4?

Naviga 4 se podílela na přípravě projektového záměru a zajistila přípravu žádosti o dotaci.

Chci také pomoci

Prohlédněte si další Case Study

Blanář Nábytek
Blanář Nábytek
Česká mincovna
Česká mincovna
Město Písek
Město Písek
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Odesílání...