OP Technologie a aplikace (OP TAK)

Přehled evropských dotací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev pro podnikatele. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Dotace OP TAK

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace

Otevřený
Do 31. 12. 2024
Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 100 mil. Kč pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Otevřený
Do 13. 12. 2024
Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Otevřený
Do 31. 12. 2024
Digitální podnik

Dotace až 60 % pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nevýrobních technologií a nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Otevřený
Do 31. 03. 2025
Úspory energie

Dotace 30-80 % pro malé, střední a velké podniky na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Zateplujte, modernizujte rozvody a trakční napájecí stanice, či třeba instalujte vegetační střechy.

Otevřený
Do 31. 10. 2025
Inovace

Dotace až 60 % pro malé, střední i velké firmy (do 499 zaměstnanců) na produktové a procesní inovace.

Otevřený
Do 31. 07. 2024
Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké firmy na výstavbu větrných elektráren.

Otevřený
Do 31. 10. 2025
Odesílání...