Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Otevřený

Lze financovat:

 • Nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem, například:
  • Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie
  • Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč

Na výrobu energie OZE

 • Malý podnik - 65 %
 • Střední podnik - 55 %
 • Velký podnik - 45 %

Na ostatní výdaje, které nesouvisí s přímou výrobou energie z OZE

 • Malý podnik - 50 %
 • Střední podnik - 40 %
 • Velký podnik - 30 %

Žadatel:

 • Malý, střední i velký podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 31. 12. 2024

Příjem žádostí

Výstavba výroben biometanu či transformace stávajících elektráren

Na co lze čerpat

až 65 %

Kolik může projekt získat

Malé, střední a velké podniky

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 
Odesílání...