Inovace

Dotace až 60 % pro malé, střední i velké firmy (do 499 zaměstnanců) na produktové a procesní inovace.

Otevřený

Lze financovat:

Podpořeny budou projekty věnující se:

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 

Projekty musejí mít přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Projekty musejí mít přímou vazbu na VaV aktivity - musejí tedy využívat výsledky vlastních VaV aktivit nebo výsledky vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie. Tyto aktivity musejí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Způsobilými výdají mohou být:

  • Technologie
  • Software a data (celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů)
  • Práva k užívání duševního vlastnictví (v režimu de minimis)
  • Certifikace produktů (v režimu de minimis)

Výše podpory:

  • Míra podpory se pohybuje v rozmezí od 15 % do 60 %
  • Míra podpory se odvýjí od velikosti podniku a regionu realizace
  • Minimální výše způsobilých výdajů je 3 mil. Kč
  • Maximální výše způsobilých výdajů je 100 mil. Kč

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

 

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

Kontakt

Základní informace

Od 7. 5. 2024 do 31. 7. 2024

Příjem žádostí

Produktové a procesní inovace

Na co lze čerpat

Malé, střední a small mid caps podniky

Kdo může čerpat

Až 60 %, max. 100 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 60 % pro malé, střední i velké firmy (do 499 zaměstnanců) na produktové a procesní inovace.
Odesílání...