Case study: Dotace pro vysoké školy

26.11.2018

Přinášíme vám dvě nové případové studie ilustrující využití financí z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání směřující k vysokým školám.

V minulých dnech jsme Vás informovali, že vysoké školy budou moci díky dvěma novým výzvám žádat o dotace na zkvalitnění infrastruktury, zavádění praxí a řady dalšího. Vyhlášení je plánované již na tuto středu 28. listopadu. V této souvislosti jsme se pro vás rozhodli připravit dvě nové případové studie, které vás seznámí s projekty podpořenými stejnou výzvou v předešlých letech.

O jaké projekty se jedná?

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Projekt věnující se dobudování výukových prostor teoretických ústavů v areálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Díky novému objektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací činnosti, jelikož v něm budou umístěny nové učebny, posluchárna a konzultační místnosti. Součástí projektu je i vytvoření zázemí pro studenty a zaměstnance a nezbytné technické zázemí.

Připravili jsme žádost o dotaci a koordinovali přípravu projektu v rámci týmu fakulty. To ale není všechno. Zajistili jsme též kompletaci povinných příloh žádosti a postarali se o zajištění souladu projektu s 2. LF s celouniverzitním projektem.

Celá case study k přečtení zde.

Vybavení poslucháren Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Projekt se zaměřuje na inovaci výuky fyziky, matematiky a informatiky na Matematickofyzikální fakultě UK, která je nutná pro udržení vysoké kvality vzdělávání. Inovace výuky zahrnuje i inovaci vybavení poslucháren moderní audiovizuální technikou, včetně kamerového systému pro nahrávání přednášek.

Pro Matematickofyzikální fakultu jsme připravili žádost o podporu. Dále jsme zajišťovali sběr a kompletaci povinných příloh žádosti. V neposlední řadě jsme měli na starosti kontrolu podkladů a jejich úpravy s ohledem na požadavky dotačního titulu.

Celá case study k přečtení zde.

Odesílání...