RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Otevřený

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Instalace FVE s výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

  • Instalace nových FVE - Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Přímé realizační výdaje
  • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
  • Vícepráce
  • Propagační opatření

Výše podpory: 

  • Míra podpory na projekt může být až 50 %

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financová nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

Kontakt

Základní informace

Do 31. 10. 2024

příjem žádostí

Instalace nových fotovoltaických elektráren

na co lze čerpat

až 50 %

kolik může projekt získat

Malé, střední i velké firmy

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 50 % pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
Odesílání...