Dotace v oblasti ochrany přírody a změny klimatu

Získejte finance na vaše projekty v oblasti ochrany přírody a změny klimatu. Přinášíme vám přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev nejen pro firmy, města, obce a výzkumné organizace z evropských i národních fondů. Pomůžeme vám s přípravou i následnou administrací. Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi a probereme společně možnosti čerpání dotace pro vás.

Seznam výzev

Pro koho

Otevřené výzvy

Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 

Otevřený
Do 31. 08. 2022
Dotace na úsporu vody v průmyslu

Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.

Otevřený
Do 31. 12. 2022
Emise stacionárních zdrojů

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Otevřený
Do 15. 01. 2023

Připravované výzvy

Dotace - oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Dotace na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Třídění, recyklace a jiné využití odpadů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Odstranění rizik kontaminace

Dotace na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivaci starých skládek.

Připravuje se
Od 01. 07. 2022
Odesílání...