WEBINÁŘ II: Úspora energie, Virtuální podnik a Poradenství pro podnikatele v 15 minutách

25.01.2023

Zavádění úsporných opatření je, a i nadále bude aktuálním tématem pro všechny podnikatele. I v roce 2023 mají firmy možnost získat dotaci na celou řadu aktivit: zateplení objektu, výměnu oken-dveří, zdroje vytápění, ale i strojů a zařízení, nebo instalaci FVE a další úsporná opatření. Zúčastněte se webináře a zjistěte více o aktuálních dotačních příležitostech, nejen v oblasti energetických úspor!

WEBINÁŘ II: Úspora energie, Virtuální podnik a Poradenství pro podnikatele v 15 minutách

Malým, středním i velkým podnikům se i v roce 2023 otevírají možnosti získat dotaci až 65 % na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Podporu můžete mimo jiné získat na zateplení objektu, výměnu oken a dveří, výměnu strojů a technologií, instalaci fotovoltaických a solárních panelů, modernizaci rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalaci vegetačních střech a nákup tepelných čerpadel.

Připravena je také podpora v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vyhlášeny budou výzvy umožňující financovat výstavbu a modernizaci malých větrných elektráren, či transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavbu nových výroben biometanu. Speciálně pro velké podniky je plánována výzva podporující výstavbu, posílení, rekonstrukci a modernizaci distribučních soustav.

Dotační výzvy jsou vyhlašovány v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a zaměřují se na projekty realizované mimo území hl. města Prahy.

Podnikatelé se ale mohou z kraje roku těšit i na řadu dalších dotačních příležitostí. Podporován bude nákup poradenských služeb i investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (software a hardware).

Zúčastněte se bezplatného webináře a zjistěte více a Vašich dotačních možnostech!

Kdy?

14. 2. 2023, 10:00, registrace na webinář již byla ukončena

Co se na webináři dozvíte?

  • Jak získat dotaci na úspory energií
  • Jak získat dotaci z výzev Poradenství a Virtuální podnik
  • Jaké typy projektů mohou být podpořeny a mají šanci na úspěch
  • Podmínky dotačních výzev a způsobilé výdaje
  • Co Vám přinese spolupráce s naší společností
  • Co připravujeme na březen

 

O aktuálních dotacích budou hovořit dotační expert Petr Koc.

Kontakt

Odesílání...