Vyhlášení výzvy: Nízkouhlíkové technologie 2

09.12.2019

Zaveďte ve Vašem podniku inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy či třeba výroby energie z obnovitelných zdrojů. Využijte výzvu Nízkouhlíkové technologie!

Opět je tu výzva umožňující malým, středním i velkým podnikům pořídit elektromobil či třeba inovativní technologii pro akumulaci energie.

Na co lze získat dotaci?

Podpora ve výzvě směřuje ke třem typům aktivit:

Elektromobilita – dotace 20 až 40 %, vždy v závislosti na velikosti podniku a typu vozidla. Lze získat na:

  • pořízení elektromobilu
  • BEV – bateriové elektrické vozidlo
  • EREV – Extended Range Electric Vehicle
  • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Akumulace energiedotace 60 až 80 % na inovativní projekty zavádění technologií akumulace energie.

Druhotné surovinydotace 25 až 45 % na zavádění inovativních technologií pro:

  • získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
  • získávání cenných druhotných surovin efektivním způsobem z použitých výrobků
  • výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat o dotaci?

Malé, střední i velké podniky (v případě aktivit Akumulace energie a Druhotné suroviny i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem)

Kolik můžete získat?

Výše dotace a míra podpory se liší pro jednotlivé aktivity a odvíjí se vždy i od velikosti podniku.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 2.12.2019
  • Příjem žádostí: 6.1.2020-28.5.2020

Podrobné informace najdete v naší rešerši!


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...