Vyhlášení výzvy: GAMA 2

22.06.2021

Na začátku června odstartoval příjem žádostí v Programu GAMA 2. Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci na tvorbu studie proveditelnosti.

Malí a střední podnikatelé mohou až do poloviny července žádat o dotaci ve výzvě programu GAMA 2 od Technologické agentury ČR. Na aktuální výzvu zaměřenou na podprogram 2 je alokováno 30 mil. kč.

Kolik můžete získat?

Výše dotace může být maximálně 1. mil. Kč a maximální intenzita podpory na jeden projekt 55 %.

Na co můžete získat dotaci?

Podporovány jsou projekty vedoucí ke komercializaci průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů. Podporováno je také ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

Mezi způsobilé náklady se řadí: osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady (lze je vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce).

Důležitá data

  • Zahájení příjmu žádostí: 3. 6. 2021
  • Ukončení příjmu žádostí: 21. 7. 2021

Více o výzvě zde.

Odesílání...