Prodloužení příjmu žádostí: Posilování biodiverzity

08.07.2021

Na přípravu žádosti máte více času! Došlo k prodloužení příjmu žádostí ve výzvě č. 101.

Dotace na posilování biodiverzity

Došlo k prodloužení příjmu žádostí ve výzvě č. 101 zaměřující se na posilování biodiverzity. Nově bude příjem otevřen až do 2. 8. 2021.

Dotaci lze získat na přípravu projektů věnujících se zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Ve výzvě budou podpořeny projekty zaměřené na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. Financovány budou projekty zaměřené na realizaci opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Více o výzvě zde.
 

Odesílání...