Dotace na výzkum, vývoj, inovace – výhled na rok 2019

07.11.2018

V příštím roce se můžete těšit na několik nových výzev směřujících k podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

V rámci prioritní osy 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se v nadcházejícím roce předpokládá vyhlášení následujících pěti výzev:

  • Inovační projekt (Výzva VII) – výzva bude zaměřena na problematiku sucha. Projekty zabývající se suchem budou mít pravděpodobně bonifikaci ve věcném hodnocení. Obdobně jako ve Výzvě VI, bude podpora určena pouze pro malé a střední podniky. Výjimečně budou podpořeny i velké podniky, ale jen ty s výrazným pozitivním dopadem na ŽP (nízkouhlíkové hospodářství, odolnost vůči klimatu). Vyhlášení výzvy se předpokládá v květnu.

  • Aplikace (Výzva VII) – vyhlášení výzvy je plánováno na 3. kvartál (červenec)

  • Partnerství znalostního transferu (Výzva V) – vyhlášení výzvy je plánováno na 1. kvartál roku

  • Spolupráce – Klastry (Výzva VI) – vyhlášení výzvy je plánováno na 3. kvartál roku

  • Proof of Concept (Výzva II) – vyhlášení výzvy je plánováno na říjen

Nezapomeňte, že bude probíhat příjem žádostí i ve výzvách vyhlášených na konci roku letošního. Přehled výzev vyhlašovaných v listopadu a prosinci 2018 najdete zde.

Odesílání...