Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK

09.10.2018

Došlo k menším změnám v harmonogramu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Přehled plánovaných výzev k vyhlášení během posledních měsíců letošního roku najdete v tabulce níže.

Prozatím došlo k úplnému zrušení V. výzvy ICT a sdílené služby – ICT v podnicích. Datum příjmu žádostí a ukončení příjmu žádostí u čtvrté výzvy ICT a sdílené služby – Tvorba nových IS/ICT řešení bylo posunuto na pozdější datum. Obdobná situace nastala i u IX. Výzvy Technologie – Průmysl 4.0 či VIII. Výzvy Technologie pro začínající podnikatele.

U IV. Výzvy Inovační vouchery došlo k navýšení alokace z původních 30 mil. Kč na cca 145 mil. Kč. Částka bude ještě upřesněna v závislosti na nevyčerpanou alokaci na programu dle aktuálního stavu.

tabulka_oppik_rijen

Odesílání...