Místo OP PIK bude OP TAK

18. 1. 2021

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období bude nahrazen OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Co vás čeká?

Místo OP PIK bude OP TAK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období bude nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem bude opět Ministerstvo průmyslu a obchodu. Již se připravuje struktura programu. Prozatím jsou v plánu následující priority a specifické cíle:

  1. Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

  1. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

  1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

  1. Efektivnější nakládání se zdroji

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  1. Rozvoj digitální infrastruktury

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

  1. Technická pomoc

Na první výzvy z nového Operačního programu se můžete těšit od 2. poloviny roku 2021!

Jaká je předběžná plánovaná alokace programu?

82 176 165 803 Kč

Jaká bude forma podpory?

Finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace

Kdo bude moci žádat o dotaci?

Především malé a střední podniky (ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců)

Jaké bude podporované území?

Zde se nic nemění a podpora jde směrem k územím v Česku mimo Hlavní město Praha.

Zajímají vás i další informace o novém programovém období? Více se dozvíte zde.


Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup