Místo OP PIK bude OP TAK

18.01.2021

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období bude nahrazen OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Co vás čeká?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v novém programovém období bude nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem bude opět Ministerstvo průmyslu a obchodu. Již se připravuje struktura programu. Prozatím jsou v plánu následující priority a specifické cíle:

  1. Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

  1. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

  1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

  1. Efektivnější nakládání se zdroji

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  1. Rozvoj digitální infrastruktury

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

  1. Technická pomoc

Na první výzvy z nového Operačního programu se můžete těšit od 2. poloviny roku 2021!

Zajímají vás i další informace o novém programovém období? Více se dozvíte zde.


Náš tým

Odesílání...