Programové období 2020-2027: Nové informace

09.12.2020

Opět pro vás máme několik nových informací ohledně nového programového období. Čtěte, co vás čeká!

Jaké evropské fondy budeme moci po roce 2020 využívat?

 • Opět bude možné využívat prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ.
 • Bude se jednat o nevratné dotace, ale i o finanční nástroje (výhodné půjčky).
 • Připraveno je osm operačních programů, které navazují na programy současné.
 • Vznikne také nový program zaměřený na uhelné regiony (Fond spravedlivé transformace), který bude mít v gesci Ministerstvo životního prostředí.
 • Prostředky v rámci REACT-EU budou využity k vypsání výzev ještě v současném programovém období (v rámci IROP 2014-2020).
 • Očekává se, že Program rozvoje venkova bude vyčleněn mimo politiku soudržnosti.

První výzvy z nových programů budou pravděpodobně vyhlašovány od 2. poloviny roku 2021.

Přehled nových programů

 • OP technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 • Integrovaný regionální operační program
 • OP Jan Amos Komenský
 • OP Zaměstnanost+
 • OP Životní prostředí
 • OP Doprava
 • OP Rybářství
 • OP Fond spravedlivé transformace
 • OP Technická pomoc

Programy přeshraniční spolupráce

 • Česko – Polsko (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Česko – Svobodný stát Sasko (Saské státní ministerstvo regionálního rozvoje)
 • Česko – Svobodný stát Bavorsko (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetik)
 • Česko – Rakousko (Úřad vlády země Dolní Rakousko)
 • Česko – Slovenská republika (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR)

Národní plán obnovy 2020-2023

Národní plán obnovy bude využívat evropský fond Facilita na podporu a oživení. Koordinátorem plánu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Finální verze by měla být zpracována do dubna 2021. Zatím by se měla podpora zaměřovat na tyto oblasti:

 • Digitální transformace
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • Vzdělávání a trh práce
 • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Zdraví a odolnost obyvatel

Náš tým 

Odesílání...