Vyhlášení výzvy: Rozvoj vzdělávání v Praze II

22.09.2020

Dotace až 100 % na kvalitnější vzdělávání v pražských školách.

Je tu jedna z posledních dotačních příležitostí směřujících do Prahy! Tentokrát z oblasti vzdělávání. Výzva č. 58 - Rozvoj vzdělávání v Praze II – směřuje k podpoře mateřských, základních a středních škol. Dotaci lze získat na projekty věnující se začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitním, volnočasovým a jiným neformálním aktivitám či třeba dalšímu rozvoji kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje.

Na co lze získat podporu?

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.

Konkrétně budou podporovány tyto aktivity:

  • Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
  • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
  • Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
  • Rozvoj demokratické kultury ve škole
  • Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 200 mil. Kč. Výše dotace se liší podle typu žadatele a pohybuje se v rozmezí 50 až 100 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu může dosahovat 7 mil. Kč a minimální výše je stanovena na 600 tis. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy, vysoké školy, nestátní neziskové organizace. 

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 16. 10. 2020-18. 1. 2021

Vyhlášeny byly také další dvě výzvy:

  • č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III
  • č. 57 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

 

O obou jsme Vás již informovali. Příjem žádostí startuje v říjnu. Více se dozvíte zde


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...