Vyhlášení výzvy: Rozvoj vzdělávání v Praze II

22. 9. 2020

Dotace až 100 % na kvalitnější vzdělávání v pražských školách.

Vyhlášení výzvy: Rozvoj vzdělávání v Praze II

Je tu jedna z posledních dotačních příležitostí směřujících do Prahy! Tentokrát z oblasti vzdělávání. Výzva č. 58 - Rozvoj vzdělávání v Praze II – směřuje k podpoře mateřských, základních a středních škol. Dotaci lze získat na projekty věnující se začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitním, volnočasovým a jiným neformálním aktivitám či třeba dalšímu rozvoji kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje.

Na co lze získat podporu?

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.

Konkrétně budou podporovány tyto aktivity:

  • Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
  • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
  • Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
  • Rozvoj demokratické kultury ve škole
  • Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 200 mil. Kč. Výše dotace se liší podle typu žadatele a pohybuje se v rozmezí 50 až 100 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu může dosahovat 7 mil. Kč a minimální výše je stanovena na 600 tis. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy, vysoké školy, nestátní neziskové organizace. 

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 16. 10. 2020-18. 1. 2021

Vyhlášeny byly také další dvě výzvy:

  • č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III
  • č. 57 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

 

O obou jsme Vás již informovali. Příjem žádostí startuje v říjnu. Více se dozvíte zde


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup