Dvě výzvy pro Prahu

29.07.2020

V září by mělo dojít k vyhlášení dvou výzev směřujících k podpoře školního a předškolního vzdělávání v Praze.

V polovině září (konkrétně 15. 9. 2020) by mělo dojít k vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Praha-Pól růstu. Výzvy budou nicméně vyhlášeny pouze v případě navýšení alokace v daném specifickém cíli prioritní osy 4.

Aktualizováno: 21. 9. 2020

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Na tuto výzvu s číslem 48 je alokováno 150 mil. Kč.

Na co lze získat podporu?

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol.

Kolik můžete získat?

Výše dotace se liší podle typu žadatele a pohybuje se v rozmezí 50 až 90 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu může dosahovat 15 mil. Kč a minimální výše je stanovena na 600 tis. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Mateřské, základní, střední školy.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 16. 10. 2020-15. 2. 2021

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Na tuto výzvu s číslem 57 je alokováno 100 mil. Kč.

Na co lze získat podporu?

Podpora nových kapacit zařízení péče o děti; Vytvoření nových tříd mateřských škol.

Kolik můžete získat:

Výše dotace se liší podle typu žadatele a pohybuje se v rozmezí 50 až 100 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu může dosahovat 20 mil. Kč a minimální výše je stanovena na 500 tis. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy; Mateřské a základní školy; Veřejné vysoké školy; Nestátní neziskové organizace.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 16. 11. 2020-15. 3. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...