Dvě výzvy pro Prahu

29. 7. 2020

V září by mělo dojít k vyhlášení dvou výzev směřujících k podpoře školního a předškolního vzdělávání v Praze.

Dvě výzvy pro Prahu

V polovině září (konkrétně 15. 9. 2020) by mělo dojít k vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Praha-Pól růstu. Výzvy budou nicméně vyhlášeny pouze v případě navýšení alokace v daném specifickém cíli prioritní osy 4.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Na tuto výzvu s číslem 48 je prozatím alokováno 80 mil. Kč.

Na co lze získat podporu?

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Mateřské, základní, střední školy.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10. 2020-15. 1. 2021

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Na tuto výzvu s číslem 57 je prozatím alokováno 80 mil. Kč.

Na co lze získat podporu?

Podpora nových kapacit zařízení péče o děti; Vytvoření nových tříd mateřských škol.

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha; Městské části hl. m. Prahy; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy; Mateřské a základní školy; Veřejné vysoké školy; Nestátní neziskové organizace.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 15. 9. 2020
  • Příjem žádostí: 15. 10. 2020-15. 2. 2021

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup