Nové dotace: Oběhové hospodářství a obnovitelné zdroje

09.08.2023

Čtyři nové dotační výzvy pro podnikatele na zavádění technolgií rozvíjející oběhové hospodářství, na výstavbu vodních elektráren, či na opatření pro úsporu spotřeby vody.

Nové dotace: Oběhové hospodářství a obnovitelné zdroje

V polovině srpna by měly být vyhlášeny další výzvy směřující k podpoře a rozvoji vaší podnikatelské činnosti. Uvažujete o zavedení nových technologií, které přispějí k rozvoji oběhového hospodářství? Chtěli byste ve vašem podniku zavést opatření, která povedou k úspoře spotřebované vody či k většímu využití obnovitelných zdrojů energie? Tyto čtyři dotační výzvy z OP TAK vám s tím pomůžou.

Oběhové hospodářství

 • Dotace na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství
 • Co konkrétně je možné financovat: technologie k výrobě polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti či snížení množství vstupů při výrobě…
 • Kdo může žádat o dotaci: malé a střední podniky
 • Příjem žádostí: 4. 9. – 31. 1. 2024
 • Více o výzvě

Udržitelné hospodaření s vodou

 • Dotace na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody
 • Co konkrétně je možné financovat: opatření na zvýšení účinnosti rozvodů, využití dešťové vody, recyklaci a cirkulaci vody
 • Kdo může žádat o dotaci: malé, střední a velké podniky
 • Příjem žádostí: 4. 9. – 31. 1. 2024
 • Více o výzvě

Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny

 • Dotace na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren
 • Co konkrétně je možné financovat: výstavba a modernizace elektráren
 • Kdo může žádat o dotaci: malé, střední a velké podniky
 • Příjem žádostí: 6. 9. – 31. 12. 2024
 • Více o výzvě

Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu

 • Dotace na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu
 • Co konkrétně je možné financovat: transformace stávajících výroben elektřiny, výstavba nových výroben, připojení výroben na plynárenské sítě a místní infrastrukturu
 • Kdo může žádat o dotaci: malé, střední a velké podniky
 • Příjem žádostí: 6. 9. – 31. 12. 2024
 • Více o výzvě

Kontakt

Odesílání...