Nové dotace na projekty aplikovaného výzkumu a inovací

02.01.2023

Jsou tu dotace až 85 % pro začínající vědce a vědkyně.

Dotace TA ČR: SIGMA

Nenechte si ujít příležitost získat dotaci až 85 % na projekty aplikovaného výzkumu a inovací věnující se spolupráci začínajících vědců a vědkyň.

Výzva je vyhlašována v dílčím cíli 2 v rámci programu SIGMA a podpora směřuje k výzkumným organizacím a podnikům.

Podpořeny budou projekty rozvíjející spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. 

Více o povolených druzích výsledků a hlavních typech výstupů se dozvíte zde

Kontakt

Odesílání...