Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

10.11.2021

Široké spektrum žadatelů má aktuálně možnost žádat o dotaci na aktivity přispívající ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.

Dotace: Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Do konce ledna je otevřen příjem žádostí nejen pro kraje, obce, výzkumné organizace a podnikatelské subjekty ve výzvě Operačního programu Životní prostředí, v rámci které je možné získat dotaci 85-95 % na projekty věnující se:

  • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

 

Zjistěte více o podmínkách podpory a oprávněných žadatelích. Podpora bude poskytována žadatelům po celém Česku!

Kontakt

Odesílání...