Dotace na ochranu životního prostředí v roce 2022

21.04.2022

Přes 35 miliard korun půjde na dotace v oblasti životního prostředí!

Dotace OPŽP 2022

V minulých dnech byl zveřejněn harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení v letošním roce z Operačního programu Životní prostředí. Bude se jednat o úplně první výzvy z nového programového období. Těšit se můžete na celkem 18 výzev a první z nich by měly být vyhlášeny v půlce roku. Čeká se ale na schválení Evropskou komisí a termín se proto může ještě mírně posunout.

Jaké výzvy vás čekají jako první?

  • Dotace na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory ve veřejném sektoru
  • Podpora výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů
  • Opatření podporující sběr, svoz a materiálové využití odpadů
  • Dotace na snižování a monitoring znečištění ovzduší
  • Dotace na rekultivaci kontaminovaných ekosystémů a starých skládek

Jaké výzvy jsou připraveny dále?

  • Dotace pro adaptaci krajiny na změnu klimatu a klimatické extrémy (sucho, povodně, sesuvy)
  • Podpora udržitelného hospodaření s vodou
  • Podpora předcházení vzniku odpadů (kompostéry, re-use centra, potravinové banky).

Kontakt

Odesílání...