Dotace na eGovernment a kybernetickou bezpečnost

15.08.2022

Získejte finance na rozvoj a zkvalitnění kybernetické bezpečnosti či rozvoj eGovermentu.

IROP: Dotace eGovernment a kybernetická bezpečnost

Jsou tu první dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v novém programovém období. Získejte finance na rozvoj a zkvalitnění kybernetické bezpečnosti či rozvoj eGovermentu. Příjem žádostí startuje již nyní v srpnu!

  eGovernment

  8. výzva IROP – eGovernment

  • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky
  • Na co je možné získat dotaci: elektronizace vybraných služeb veřejné správy; rozšíření propojeného datového fondu; integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace; publikace dat veřejné správy jako OpenData; vytvoření eGovernment cloud; transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  • Výzva je určená žadatelům z méně rozvinutých regionů (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

  9. výzva IROP – eGovernment

  • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky;
  • Na co je možné získat dotaci: elektronizace vybraných služeb veřejné správy; rozšíření propojeného datového fondu; integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace; publikace dat veřejné správy jako OpenData; vytvoření eGovernment cloud; transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy; rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím centrálního místa služeb („cms“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v cms a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (dwdm, mpls apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu; kybernetická bezpečnost
  • Výzva je určená žadatelům z přechodných regionů (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK)

  10. výzva IROP – eGovernment

  • Příjem žádostí: 08/2022-08/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: hlavní město Praha; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy
  • Na co je možné získat dotaci: elektronizace vybraných služeb veřejné správy; rozšíření propojeného datového fondu; integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace; publikace dat veřejné správy jako OpenData; vytvoření eGovernment cloud; transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  • Výzva je určená žadatelům z více rozvinutých regionů (hl. m. Praha)

  11. výzva IROP – eGovernment

  • Příjem žádostí: 08/2022-08/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi
  • Na co je možné získat dotaci: Elektronizace vybraných služeb veřejné správy; Rozšíření propojeného datového fondu; Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace; Publikace dat veřejné správy jako OpenData; Vytvoření eGovernment cloud; Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity; Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  • Výzva je určená žadatelům v celém Česku

   

  Kybernetická bezpečnost

  3. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost

  • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  • Výzva je určená žadatelům z méně rozvinutých regionů (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

  4. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost

  • Příjem žádostí: 08/2022-02/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  • Výzva je určená žadatelům z přechodných regionů (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK)

  5. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost

  • Příjem žádostí: 08/2022-07/2023
  • Kdo může žádat o dotaci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů
  • Výzva je určená žadatelům v celém Česku

  Kontakt

  Odesílání...