Case study: Energeticky úsporná opatření ve veřejných budovách

26.02.2019

Zahájení příjmu žádostí ve výzvě na energeticky úsporné renovace veřejný budov je za rohem. Seznamte se s projektem, kterému se v minulém kole podařilo dotaci získat. 

AKTUALIZACE: Vyhlášení výzvy a příjem žádostí byl posunut na 2. 5. 2019

Koncem ledna jsme vás informovali o připravované výzvě na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Jelikož zahájení příjmu žádostí už je za rohem, rozhodli jsme se vám představit projekt, kterému se v minulém kole podařilo dotaci získat.

Jedná se o projekt zavádění energeticky úsporných opatření na budově Ministerstva zdravotnictví. V památkově chráněné budově bude provedeno zateplení, modernizace osvětlení, výměna a repase vybraných oken a v neposlední řadě zavedení nového tepelného zdroje. Klíčovým důvodem pro realizaci projektu byl fakt, že některé stavební konstrukce budovy přestaly z hlediska požadavků na tepelnou ochranu odpovídat aktuálním nárokům na tepelně-izolační vlastnosti a naplňovat požadavky platných norem. Detailnější představení projektu, důvodů realizace a hlavních přínosů najdete v nové případové studii.

Zateplete obvodový plášť budovy, vyměňte či renovujte otvorové výplně, zaveďte systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, nainstalujte fotovoltaický systém nebo solárně-termický kolektor. Využijte výzvu: Energetické úspory ve veřejných budovách.

Jak je již nejspíše patrné, cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie skrze využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou alokovány celé 4 mld. korunu a podpora bude poskytována především na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je též následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení (zejména zdrojů tepla a regulačních systémů).

Detailnější informace o výzvě najdete zde.

Kdy je otevřen příjem žádostí?

2. 5. 2019 - 3. 2. 2020


Měli byste zájem o dotaci v této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...