Plánovaná výzva: Energetické úspory ve veřejných budovách

29.01.2019

Je ideální čas začít s přípravou žádosti o dotaci na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Příjem žádostí bude zahájen v březnu.

Na v lednu končící výzvu č. 100 plynule naváže nová výzva č. 121, u které se předpokládá zahájení příjmu žádostí na začátku března 2019.

Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie skrze využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou alokovány celé 4 mld. korunu.

Podpora bude poskytována především na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je též následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení (zejména zdrojů tepla a regulačních systémů). Je doporučeno ta to opatření realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu.

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva

Na co lze získat podporu?

1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • Zateplení obvodového pláště budovy
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • Instalace fotovoltaického systému
  • Instalace solárně-termických kolektorů

2. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

POZOR! V rámci tohoto specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Důležitá data

  • Podání žádosti od: 01.03.2019

  • Podání žádosti do: 03.02.2020


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...