Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR (2014-2020)

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. května 2013. Uvedený akční plán je aktualizován ve dvouletých intervalech. Součástí uvedeného akčního plánu je mj. také 13 Regionálních akčních plánů.
Zpět
Odesílání...